Werkwijze

Voor QA projecten en QC projecten werkt QUAEVIDENSE met een fasensysteem. Elke fase eindigt met een rapport. Dit vormt de basis voor de volgende fase.

In de eerste fase brengen wij uw situatie in kaart. In het faserapport geven wij de vervolgfasen aan voorzien van een tijdspad. U kiest welke fase(n) worden uitgevoerd. Indien gewenst kunnen wij per vervolgfase een offerte uitbrengen. U kunt dan zelf bepalen voor welke fase(n) u QUAEVIDENSE wilt inschakelen.

Fasen QA projecten

Fasen QC projecten